Math de Vaan

Delft

Ik ben organisatieadviseur. In praktijk betekent dit, dat ik mensen begeleid in allerlei vraagstukken van organisatieontwikkeling en -verandering. Ik begeleid teams, maar doe ook één-op-één begeleiding.

In alle organisaties spelen machtsvraagstukken in relaties tussen mensen. Ik kan young professionals helpen sterker te worden in het politieke spel. Op iedere werkvloer spelen vragen zoals Hoe ga je om met je baas? Hoe ga je om met je medewerkers als je een leidinggevende functie hebt? Hoe ga je om met je collega’s? In al die relaties zit machtsspel verborgen. Hoe je dat spel hanteert en hoe je er gezond en wel bij blijft, daar kan ik je bij helpen.